Správci: Kontakty

Pod-O-Games je místnost, kterou každý hráč videoher, jistě ocení. Nachází se na bloku A v přízemí. Najdete zde PlayStation 4 s VR, Nintendo Switch a Oculus Quest 2. V aktuální době máme na Nintendo to nejlepší, co Switch nabízí a to: Mariokart Delux, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Pokemon Shield. Na PlayStation máme např. Mafie trilogy, Red Dead Redemption II, Fifa 19 a ve virtuální realitě lze hrát Superhot, Beat Saber nebo Gran Turismo.

Kompletní seznam her je zde: Seznam her v Pod-O-Games.

Games 02

Místnost je dále vybavena 4K projektorem, ke kterému lze připojit i vlastní PC a koukat na film, ozvučení je zajištěno repráky Bose, takže se případně omlouváme všem nad herní místností. Najde zde i rozkládací gauč a několik fatboyů. Máme také závodní sedačku Playseat Fanatec, na které si můžeš užít závodní hry.

Provozní řád je k nahlédnutí níže. Každý při obdržení klíčů tento řád podepisuje a potvrzuje tím že je s ním srozuměn nejen on, ale i lidé, kteří se v místnosti nacházejí. Porušení jakéhokoliv z bodů bude potrestáno zákazem navštěvování Pod-O-Games.

Provozní řád

1. Úvodní ustanovení

 1. Pod-O-Games je projekt studentského klubu Pod-O-Lee, který je součástí Studentské unie ČVUT (dále jen “SU”).
 2. Tyto předpisy platí pro místnost Pod-O-Games, která se nachází v místnosti A029 na bloku A.
 3. Návštěvníkem se rozumí, každá osoba, která se vyskytuje v místnosti Pod-O-Games.
 4. Vypůjčitelem se rozumí člen Klubu Pod-O-Lee, který si zarezervuje místnost pomocí rezervačního systému Olymp.
 5. Převzetím klíčů od místnosti se vypůjčitel zavazuje dodržovat veškerá ustanovení tohoto provozního řádu a přebírá veškeré povinnosti tímto provozním řádem stanovené.

2. Práva a povinnosti

 1. Vypůjčitel může navštívit místnost po předem vytvořené rezervaci.
 2. Do místnost mají povolen vstup pouze ti návštěvníci, kteří nemají udělen ban.
 3. Vstupem do místnosti všichni návštěvníci souhlasí s pořizováním videozáznamu, který může být použitý v případě porušení některého z pravidel. Nakládání s kamerovými záznamy je upraven v IP1/2020 Kamerový systém.
 4. Vypůjčitel je odpovědný za sebe a všechny návštěvníky, kteří se od předání klíčů vypůjčiteli až do jejich navracení nacházeli v místnosti. Vypůjčitel se také zavazuje uhradit veškeré škody způsobené jím či návštěvníky, kterým užití místnosti umožnil.
 5. Vypůjčitel a všichni návštěvníci, které Vypůjčitel vpustil do místnosti, jsou povinni odejít nejpozději v čase, do kterého má vypůjčitel místnost zarezervovanou pomoc rezervačního systému.
 6. Vypůjčitel je povinný zkontrolovat stav místnosti a její vybavení, při vstupu do místnosti a okamžitě nahlásit veškerá poškození a znečištění.
 7. Po zjištění poničení místnosti či vybavení bude náhrada škody směřována na posledního vypůjčitele uvedeného v rezervačním systému.
 8. V místnosti je zakázáno nosit obuv.
 9. Každému návštěvníkovi vzniká povinnost při vstupu do místnosti odložit svou obuv u dveří do botníku.
 10. Vynášení vybavení z místnost projektu Pod-O-Games je zakázáno, pokud správce neurčí jinak.
 11. Za porušení pravidel provozního řádu, může být viník postižen tresty, což je například zákaz využívání Pod-O-Games nebo ban na základní členství, což, mimo jiné, znamená odpojení od sítě.
 12. Za porušení pravidel provozního řádu Pod-O-Games, při kterém dojde k újmě na majetku nebo třetí osoby, je viník povinen vzniklou škodu uhradit.
 13. V místnosti Pod-O-Games je každý povinen dodržovat základní hygienické návyky a před ukončením rezervace vrátit vše do původního stavu.
 14. Každý je povinen respektovat a dodržovat provozní řád Pod-O-Games a zároveň dodržovat interní pravidla klubu Pod-O-Lee, Stanovy klubu Pod-O-Lee, Stanovy SU a zákony České republiky.
 15. V místnosti Pod-O-Games je zakázáno:
  • popíjení alkoholických nápojů,
  • konzumace jídla,
  • pít z jiných než uzavíratelných plastových lahví,
  • kouření,
  • hlasitá reprodukce hudby a ozvučení,
  • manipulace s kabeláží a hýbání s projektorem.

3. Krok pro zapůjčení místnosti

 1. Před vstupem do místnosti je nezbytné mít vytvořenou rezervaci alespoň 24 hodin dopředu v rezervačním systému Olymp.
 2. Poslat mail s nezbytnými informacemi (Datum, Jméno, pokoj, ID) na adresu: games@pod.cvut.cz.
 3. Se vstupem do místnosti vypůjčitel souhlasí, že si přečetl a byl srozuměn s Provozním řádem.

4. Pravidla rezervace

 1. Vypůjčitel potvrzuje rezervaci přebráním klíčů a vstupem do místnosti.
 2. Maximální délka rezervace je 6 hodin.
 3. Rezervaci je možné upravit 24 hodin před jejím začátkem.
 4. Rezervaci je možné vytvořit maximálně 14 dní dopředu.
 5. Do místnosti je možné vstoupit 15 minut před začátkem rezervace.