Místnost vhodná pro pořádání oslav a společenských akcí, která se nachází v suterénu bloku B.

Správci: Kontakty

Rezervace

Pro rezervaci použijte prosím rezervační systém.

 1. Vytvořte rezervaci v rezervačním systému Olymp.
 2. Pošli email s podstatnými informacemi (datum, jméno, pokoj, ID) na adresu party@pod.cvut.cz
 3. Na základě rezervace a tohoto emailu tě kontaktuje Vedoucí kolejní skupinky nebo jeden z jeho zástupců a domluví se s tebou na předání klíčů, čistících pomůcek atd.
 4. Při předání je nutno složit vratnou zálohu 500 Kč.

Rezervaci je nutno provést s předstihem (ideálně týden předem), abychom měli čas na reakci a mohli vše připravit k předání.

Řád sudovny

 1. Vstupem do prostoru sudovny jste zavázání k dodržování tohoto provozního řádu. Pokud s těmito pravidly nesouhlasíte, opusťte prostor sudovny.
 2. Sudovnu zapůjčuje POUZE VEDOUCÍ KOLEJNÍ SKUPINKY nebo jeho zástupce na základě předchozí rezervace na webu klubu Pod-O-Lee a jenom aktivním členům klubu. Vrátný nemá pravomoc půjčovat klíče a VSTUP BEZ SVOLENÍ VEDOUCÍHO KOLEJNÍ SKUPINKY je klasifikován jako PORUŠENÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU.
 3. PŘEDÁNÍM KLÍČŮ je osoba klíče přijímající definována jako ORGANIZÁTOR AKCE.
 4. Při prvním vstupu do sudovny je organizátor akce povinný nahlásit veškeré závady a poškozené vybavení.
 5. Organizátor akce je zodpovědný za účastníky akce (tj. všechny osoby v prostorách sudovny a chodby před sudovnou), zároveň zodpovídá za hluk, poškození vybavení a stav chodby před sudovnou (včetně hasících přístrojů).
 6. KOUŘENÍ, ROZDĚLÁVÁNÍ OHNĚ a KONZUMACE DROG nebo jiných zákonem nepovolených látek je v sudovně ZAKÁZÁNO.
 7. Před rozvázáním statusu organizátor akce (navrácení klíčů vedoucímu kolejní skupiny nebo jeho zástupci) je nutno ZAMÉST a VYTŘÍT podlahu, UKLIDIT a UTŘÍT STOLY, VYNÉST KOŠE, UKLIDIT WC a CHODBU, ZAJISTIT OKNA a ZAMKNOUT DVEŘE.
 8. Pokud dojde v průběhu akce k jakémukoliv poškození vybavení, je nutno tuto skutečnost nahlásit a domluvit se na způsobu náhrady. V opačném případě, je to bráno jako úmyslné poškozování vybavení koleje. Postihy jsou jasně stanoveny v kolejním řádu.
 9. Způsobené škody budou opraveny nebo zaplaceny, případný finanční dluh bude vymáhán vedením kolejí.
 10. Po 22. hodině je nutné dodržovat noční klid (hlavně na chodbě, Sudovna je lehce odhlučněna).

Při porušení pravidel bude zodpovědná osoba zapsána na tzv. černou listinu. Čímž přijde o možnost využívání služeb Kolejní skupinky (sudovna, pípa, grill). V případě závažnějšího (nebo opakovaného) porušení pravidel může být zodpovědný člen navržen na tříměsíční ban na základní členství v klubu Pod-O-Lee.