Pokud si potřebuješ na koleji vyprat slouží k tomu prádelny. Najdeš je v suterénu bloků A, B, C, F, v 1. patře bloku E a 2. patře bloku D. Rezervace prádelny je možná v rezervačním archu na vrátnici, kde v čase rezervace zároveň dostaneš i klíč.

Provozní řád

 1. Dodržování nočního klidu je bezpodmínečně nutné, proto je na blocích D, E od 22h do 6h ZÁKAZ PRANÍ! Využívat sušárnu ovšem lze až do 24h.
 2. Poplatek za jeden cyklus praní v pračce je ve výši 30,- Kč/hodinu, za sušení v sušičce se platí 20 Kč/hod. Za každou započatou hodinu se částka zvyšuje o stejnou výši.
 3. Prádelnu je možno půjčit maximálně 1x týdně.
 4. Prát je dovoleno pouze na pračce, kterou má student zapůjčenou.
 5. Prádelnu je možno si rezervovat. Rezervace se provádí zapsáním jména a čísla pokoje do příslušné kolonky na jednotlivou pračku a interval praní.
 6. Rezervační arch je rozdělen na dvouhodinové intervaly, denně je možné si rezervovat maximálně 4 hodiny (tj. 2 dvouhodinové intervaly). Za pračku se platí do doby jejího vrácení.
 7. Klíče od pračky je nutné si vyzvednout do 30 minut od počátku rezervovaného intervalu. V případě, že si klíče nevyzvednete včas, rezervace vám propadá a pračku si může půjčit někdo jiný.
 8. Po vyprání se prádlo vloží do sušičky nebo pověsí v sušárně a klíč se vrátí. Pro vyzvednutí je třeba opět zajít na vrátnici, půjčit si klíč pro vyzvednutí usušeného prádla a vrátit jej do 30 minut, jinak bude účtován poplatek jako za praní.
 9. Rušení rezervace se provádí na vrátnici a to odepsáním se z rezervace na tento den. Vrátný/á zabělí toto políčko a pračku je možno si rezervovat někým jiným.
 10. Bude-li někdo záměrně škrtat ostatní studenty a psát si rezervace místo nich, bude mu zakázáno si prádelny půjčovat.
 11. Pračku je nutno po sobě očistit, zejména zásobník na prášek a aviváž. Očistit je nutné i použitou sušičku.
 12. Jakékoli porušování pravidel půjčování prádelen bude řešeno kolejní skupinou.