Pod-O-Lab se nachází ve dvou místnostech v přízemí bloku E. V první místnosti se nachází hlavně mechanický lab, zatímco v druhé se můžeš věnovat 3D tisku a elektronice.

Lab je otevřen po domluvě se správci a členy týmu na emailu lab@pod.cvut.cz a je vítán každý člen klubu. Jen se, prosím, níže seznam s provozním řádem.

Mechanický lab

Mechanical lab

V mechanickém Labu si můžete vytvořit cokoliv, co vás napadne. Vrtáků jak do dřeva, tak do železa máme docela dost, závitníkú máme taktéž hezký rozsah. Gola sada, flexa a sada bitů tu taktéž má svoje místo. Pokud něco nebude chtít spolupracovat, tak tomu můžeme kromě již zmiňované flexy pomoct páčidlem, pár velikostmi kladiv, pilkami jak do dřeva, tak do železa, proxxonkou, vrtačkou na 230, nebo akučkou. Stojanová vrtačka, šukalka, pilníky, nůžky na plech a kompresor s nástavci na (d)ofuk nám taky umí dosti zjednodušit život. Pro přesné měření disponujeme rýsovacími potřebami, důlčíkem (kilnerem), posuvným měřítkem (šuplerou), či jemnými pilníčky. Pro udržování vhodných podmínek disponujeme jak WDčkem, tak čističem brzd, kartáči jak běžnými tak drátěnými, hromadou hadrů, rukavic a hezkou sbírkou fofrpásek/zdrcpásek, lepenek a ochranných pomůcek. Přijďte se za námi podívat, vždycky existuje způsob, jak něco rozebrat do šroubku nebo naopak vyrobit.

Elektrický lab

Electrical lab

V druhé z místností labu je možné se věnovat elektronice díky vybavení jako jsou laboratorní zdroje, osciloskop, signálový generátor, páječka, horkovzdušná stanice apod. Bastlení vlastních projektů pro radost nebo i školních semestrálek u nás není problém. Samozřejmostí je připojení labu do klubové sítě, včetně našeho stolního počítače se vším potřebným softwarem, mimo jiné i pro logování z měřicích přístrojů. Programování mikrokontrolérů zvládneme taky. Ať přijdeš s čímkoli, v labu najdeš ideální podmínky pro dokončení svého projektu, ať už půjde o blikačku s 555 nebo diplomku.

3D tisk

3D printing

V jednom z rohů elektricého labu se nachází 3D tiskařský koutek. V současné době disponujeme třemi 3D tiskárnami. Dvě rozšířenější technologie FDM, a to Průša MK3S a starší dvouextruderová tiskárna Poseidon Duo. Třetí tiskárnou je resinová (SLA) tiskárna Průša SL1 a s tím spojená oplachová stanice Průša CW1. Pokud potřebuješ vytisknout nějaký díl nebo figurku na dračák, neváhej se obrátit na některého z členů týmu Pod-O-Lab, ale na větší výtisky si prosím dones vlastní filament nebo resin.

Provozní řád Pod-O-Lab

 1. Návštěvník je každý člen klubu Pod-O-Lee, který se nachází v místnostech Pod-O-Lab.
 2. Do Pod-O-Lab mají Návštěvníci povolen přístup pouze za doprovodu správce Pod-O-Lab, či zástupce správce Pod-O-Lab (dále jako „Správce“), případně s jeho výslovným svolením. Návštěvníci Pod-O-Lab nesmějí bez vědomí Správce umožnit přístup komukoliv dalšímu.
 3. Návštěvník je povinen se při každé návštěvě před započetím práce zapsat do knihy návštěv (netýká se Správců). Svým podpisem v knize návštěv potvrzuje, že se seznámil s Provozním řádem Pod-O-Lab, porozuměl mu a souhlasí s jeho dodržováním.
 4. Každý Návštěvník je povinen respektovat a dodržovat Provozní řád Pod-O-Lab, pokyny Správce a zároveň dodržovat interní pravidla klubu Pod-O-Lee, Stanovy klubu Pod-O-Lee, Stanovy SU a zákony České republiky.
 5. Vstupem do místnosti Návštěvník souhlasí s pořizováním videozáznamu, který může být použitý v případě porušení některého z pravidel. Nakládání s kamerovými záznamy je upraveno v IP1/2020 Kamerový systém.
 6. Návštěvník je povinen dbát na bezpečnost svoji i ostatních přítomných v Pod-O-Lab.
 7. Návštěvník je povinen se pod vedením Správce seznámit s obsluhou vybavení v Pod-O-Lab, s umístěním a používáním hasicích přístrojů a s používáním nouzového vypínače elektrické energie.
 8. Návštěvník je povinen dbát na pořádek v Pod-O-Lab, po skončení práce své pracoviště uklidit a použité vybavení vrátit na místo k tomu určené. Pokud má při odchodu Návštěvník v Pod-O-Lab rozdělanou práci, je povinen ji označit (oč se jedná, kdo je zodpovědný za úklid, případně dodělání). Použité vybavení i tak vrací na místo tomu určené.
 9. V Pod-O-Lab je zakázáno kouřit cigarety i e-cigarety všech druhů. Nedoporučujeme v místnostech Pod-O-Lab jíst ani pít.
 10. Používáním vybavení Pod-O-Lab na sebe Návštěvník bere veškerou odpovědnost za případné škody vzniklé chybným použitím vybavení, za zranění či jinou újmu.
 11. Za porušení Provozního řádu Pod-O-Lab, při kterém dojde k újmě na majetku nebo třetí osoby, je viník povinen vzniklou škodu uhradit.
 12. Návštěvník nesmí z Pod-O-Lab odnášet jakékoliv vybavení, zařízení či spotřební materiál. Výjimky formou výpůjček lze realizovat jen se souhlasem přítomného Správce a po zapsání do knihy výpůjček. Spotřební materiál je v malém množství možné odnášet z Pod-O-Lab jen se souhlasem Správce.
 13. Při porušení Provozního řádu Pod-O-Lab může být viník postižen BANem do Pod-O-Lab, při zvláště závažném, nebo opakovaném porušení mu může být udělen BAN na základní členství kolejního klubu Pod-O-Lee.