Pro všechny zapálené muzikanty a hudební skupiny tu máme vybavenou a odhlučněnou místnost pro hudební produkce a trénink. Určitě si přijďte procvičit svoje prstíky a hlasy, oddechnout si od učení, nebo práce.

Pokud tě hudebna zaujala, můžeš se také přidat k naší Facebookové skupině.

Vybavení hudebny

 • El. piano KAWAI s kvalitní kladívkovou mechanikou (sample: 8x piano, 4x el.p.) + výstup USB, MIDI
 • Bicí souprava (viz foto) + cajon
 • dynamické mikrofony, Shure SM57, všestranný kondenzátorový mikrofon AT-2035
 • Baskytara + Marshall kombo
 • El. kytara + Fender kombo + digit. efekt
 • Mixážní pult – 12 kanálů, phantom 24/48 pro kond. mikrofony, delay efekty..
 • Zesilovač + 2 kvalitní PA reproduktory (Mackie S512m)
 • Digitální zvuková karta Tascam pro nahrávání
 • Sada mikrofonů pro nahrávání bicích

Hudebna je konstantně monitorována kamerami.

Postup registrace

Kolejní zájemci

Již jsi členem klubu?

Popros televizora, aby ti dal 10 zkušebních dní a pokud nemáš přiřazenou čipovou kartu k účtu, tak postupuj podle postupu pro „nečleny“ klubu (další odstavec). Poté budeš muset platit členský příspěvek (informace o placení) a tvou povinností je také si přečíst a dodržovat provozní řád (Provozní řád hudebny).

Pokud nejsi členem klubu

Před samotnou registrací zajdi k hudebně (suterén bloku B), 5x pípni čipovou kartou (ISIC, Lítačka, …) o čtečku a zapamatuj si přesný čas pípání. Tím si zajistíš, že televizor bude vědět, jakou kartu ti má přiřadit k účtu při registraci. Poté vyhledej nějakého televizora, on už tě zbytkem procesu provede.

Mimokolejní zájemci

Přednostně mají právo se přidat kolejní zájemci, je na správci hudebny, jestli přijme externího člena.

Pokud máš zájem, napiš e-mail na hudebna@pod.cvut.cz, dej nám vědět na jaký nástroj hraješ, kdy plánuješ hudebnu navštěvovat a jestli plánuješ hrát sám nebo se skupinou. Pokud tě správce schválí, vyplníš registrační formulář pro člena klubu. Tvou povinností je přečíst si provozní řád (Provozní řád hudebny) a dodržovat ho.

Provozní řád

 1. Vstup do hudebny klubu Pod-O-Lee Studentské unie ČVUT (dále jen hudebna) je umožněn pouze členům klubu Pod-O-Lee, kteří zaplatí členský poplatek za hudebnu. Svou registrací stvrzují souhlas s Provozním řádem a řádem užívání služby hudebna klubu Pod-O-Lee Studentské unie ČVUT (dále jen Provozní řád) a zavazují se jej dodržovat.
 2. Ke vstupu do hudebny slouží kartový systém. Každý uživatel hudebny se musí při příchodu do hudebny přihlásit svou kartou na čtečce karet. Poslední vstupující uživatel je povinen zavřít za sebou vstupní dveře s čtečkou. Tedy počet uživatelů v hudebně musí být shodný s počtem přihlášených karet. Ke vstupu do hudebny uživatel musí používat svou kartu. Není možné vstupovat na kartu jiného člena. Tato porušení budou trestána BANem!
 3. Otevírací hodiny hudebny jsou od 7:00 do 22:00. Výjimka možná po dohodě se správcem hudebny.
 4. Uživatel je povinen dodržovat pořádek v hudebně. Kytary umístit na věšáky v příslušných obalech, u bicích uvolnit řemínky struníku (páka v levé části rytmického bubnu) a horní činel hi-hat, kabely (od zpěvových mikrofonů a kytar) smotat a zavěsit na příslušné místo (nesmí zůstat zapojené ani v kombu, ani v kytarách, výjimkou je kabel od kláves a cinchové vstupy pro line-lin), vypnout zesilovač a PC v racku, veškeré aktivní bedny, komba a prodlužovací kabely s vypínače, uklidit stojany mikrofonů, stojany na noty a stoličky tak, aby byly opět v původním rozmístění - viz. vzorové foto hudebny.
 5. V hudebně je zakázáno kouřit, konzumovat nápoje i potraviny a vstupovat v obuvi zanechávající jakékoliv nečistoty. Jedinou povolenou výjimkou jsou pet láhve s vodou, které jsou hned po dopití uzavírány. Veškeré obaly a další odpadky (včetně těch vzniklých hraním – přelámané paličky atd.) je uživatel povinen při odchodu odnést mimo prostory hudebny, případně využít koš na směsný odpad v předmístnosti hudebny. Uživatel je povinen udržovat pořádek na podlaze, stole a v poličkách. Porušení tohoto ustanovení a zašpinění či poničení koberce, stolu či jiných objektů se bude trestat jak BANem, tak povinností vyřešení problému na náklady viníka.
 6. Při odchodu je uživatel povinen zavřít okna, zhasnout, zkontrolovat stav hudebny popsaný v bodu 4 a zavřít vstupní dveře (s čtečkou). Okna je možno otevírat při nedeštivém počasí pouze za účelem vyvětrání během pauz mezi hraním (kvůli hluku). Je zakázáno manipulovat s ovládáním vzduchotechniky v předmístnosti! V případě nálezu nepořádku či vady je uživatel povinen jej neprodleně nahlásit správci hudebny nebo jeho zástupci.
 7. Je zakázáno přemisťování, manipulace a vynášení vybavení hudebny bez souhlasu správce hudebny či jeho zástupce K nástrojům a aparatuře se chovejte ohleduplně, jako ke svým, s kabely zavěšenými na zdech vedoucími od mixážního pultu k pasivním bednám nemanipulujte. Stručné manuály k aparatuře jsou k nahlédnutí.
 8. Je zakázáno manipulovat s počítačovou skříní v racku. Je možné si přizpůsobit natočení monitoru. Po ukončení práce na PC má návštěvník hudebny povinnost PC řádně vypnout. Je zakázáno v PC uchovávat jakákoliv svá data. Korektní používaní PC je popsáno v manuálu v hudebně.
 9. K přednostnímu vstupu do hudebny funguje rezervační systém (https://olymp.pod.cvut.cz). Každý uživatel má v rámci rezervačního systému nárok na zamluvení si 4 hodin v jednom týdnu v hudebně. Rezervovaný uživatel má vždy přednost před nerezervovaným. Není-li právě nikdo v hudebně, má řádný uživatel hudebny právo být v hudebně libovolně dlouho i bez rezervace, ovšem v rámci otevíracích hodin. Přednostní právo ke vstupu do hudebny i v případě rezervace jiným uživatelem má správce hudebny, nebo jeho zástupce, a to v odůvodněných případech. Neférové způsoby rezervací (jako blokování půlhodinových bloků proložených půlhodinovými pauzami) povedou ke smazání rezervací, v případě opakování k BANu.
 10. Uživatel je zodpovědný za škody v hudebně. Pokud dojde k poškození nástroje nebo příslušenství, které nesouvisí s běžným užíváním tohoto vybavení, je uživatel povinen škody nahlásit správci či zástupci správce hudebny a na vlastní náklady pořídit nový nástroj/příslušenství, či zajistit jeho opravu. Při nenahlášení takovéto škody může být za viníka považován poslední uživatel využívající hudebnu před zjištěním této situace. Trsátka a paličky k bicím jsou považovány za spotřební zboží a doporučuje se nosit si vlastní.
 11. Chce-li uživatel hudebny předvést hudebnu kolegovi, který má potenciální zájem o tuto službu, a chtěl by si ji vyzkoušet, je to možné, avšak pouze po předchozím svolení ze strany správce hudebny, nebo jeho zástupce. O to je možné žádat např. formou e-mailu (kontaktní osoby) minimálně s denním předstihem a za podmínky, že schválený host bude před vstupem registrovaným členem seznámen s tímto Provozním řádem. Prohlídky též umožňuje přímo správce či jeho zástupce, a to po domluvě se zájemcem.
 12. V odůvodněných případech může představenstvo klubu Pod-O-Lee nebo správce hudebny udělit jednorázovou výjimku z těchto pravidel.
 13. Jakékoli porušení Řádu provozu bude trestáno podle níže uvedených restriktivních opatření, případně pravidel klubu Pod-O-Lee, nebo dle platných zákonů ČR.

Restriktivní opatření (BAN) při nedodržení výše uvedeného Řádu provozu

 1. Uživateli, který poruší body č. 1, č. 2 nebo č. 8 uvedené v Řádu provozu a umožní neoprávněnému jedinci vstup do hudebny, bude udělen BAN minimálně do konce aktuálního semestru. V případě, že více oprávněných uživatelů hudebny umožní komukoli vstup neoprávněně (budou se s ním nalézat v hudebně), bude tento BAN udělen všem těmto oprávněným uživatelům. Způsobí-li neoprávněná osoba v hudebně škodu, zodpovědnost za ni ponesou oprávnění uživatelé hudebny, kteří ji do ni vpustili.
 2. Uživateli, či uživatelům, který poruší body č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 či č. 7 uvedené v Řádu provozu, bude udělen BAN v rozsahu minimálně 30 dnů.
 3. BANy uděluje správce hudebny, nebo jeho zástupce, případně vedení klubu Pod-O-Lee.
 4. V případě opakovaného porušení některého z bodů či ve výjimečně závažných případech, může správce hudebny přikročit k udělení permanentního BANu.
 5. BAN lze anulovat či zkrátit při vykonání takové činnosti, která bude prospěšná buďto pro hudebnu či pro klub Pod-O-Lee, to však po předchozí domluvě se správcem hudebny, nebo jeho zástupcem.