Aktualizace 13. 2. 2023

V sobotu 11. 2. 2023 ve 20:00 uplynula lhůta pro podávání kandidátek na Správce bloku F. Bohužel však volební komise neobdržela žádnou platnou kandidátku splňující všechny požadavky.

Proto komise dle IP2/2020, čl. IV bod 3), prodlužuje lhůtu na podávání kandidátek do čtvrtka 16. 2. 2023 do 20:00. To má za následek posunutí zbylých termínů o stejný počet dní - nový časový harmonogram je tedy následující:​​​

 • termín pro podávání kandidátek: do 16.2.2023 20:00
 • termín pro předání podepsaných kandidátek předsedovi volební komise: do 19.2.2023 20:00
 • termín voleb: od 20.2.2023 20:00 do 24.2.2023 20:00, volby proběhnou elektronickou formou

V případě libovolných dotazů, neváhejte se na nás prosím obrátit :)

Původní znění

Ahoj Podolačky a Podoláci,

na středeční (25.1.2023) schůzi Představenstva klubu Pod-O-Lee vyhlásil Předseda volby na předsedu klubu Pod-O-Lee a doplňující volby na Správce bloku F.

Volby na předsedu klubu Pod-O-Lee

Pravomoci a povinnosti Předsedy jsou upraveny v IP1/2018 a ve Stanovách klubu.

Volby se řídí IP2/2023. Předsedu bude volit Představestvo klubu Pod-O-Lee. Kandidovat může každý, kdo je členem Studentské Unie ČVUT a nebyl v posledních 365 dnech před konáním voleb potrestán za porušení předpisů. Kandidátka musí obsahovat:

 • jméno a příjmení kandidáta
 • kontaktní e-mail
 • fotografii odpovídající kandidátově současné podobě
 • tezi volebního programu
 • formulaci “Kandiduji na Předsedu klubu Pod-O-Lee a s kandidaturou souhlasím.”

Vzor kandidátky je zde. Vyplněnou a podepsanou kandidátku zašlete na e-mail volby@pod.cvut.cz ve formátu PDF. Vlastnoručně podepsanou vytištěnou kandidátku je nutno předat předsedovi volební komise (Vítek Zapletal, C504).

Časový harmonogram voleb:

 • termín pro podávání kandidátek je nejpozději do 5. února 2023 20:00
 • termín pro předání vlastnoručně podepsané kandidátky předsedovi volební komise je nejpozději do 8. února 2023 20:00

V případě dotazů nás kontaktujte na volby@pod.cvut.cz.

Těšíme se na vaše kandidátky.

Volby na správce bloku F

Pravomoci a povinnosti jednotlivých členů představenstva jsou upraveny v IP1/2018 a ve Stanovách klubu.

Ve volbách na správce bloku F volí pouze ubytovaní na bloku F.

Volby se řídí IP2/2020. Kandidovat může pouze člen klubu Pod-O-Lee ubytovaný na bloku F, který nebyl v posledních 365 dnech potrestán za porušení předpisů. Kandidátka musí obsahovat:

 • příjmení a jméno kandidáta,
 • kontaktní email,
 • fotografii odpovídající kandidátově současné podobě,
 • tezi volebního programu,
 • formulaci “Kandiduji do Představenstva klubu Pod-O-Lee a s kandidaturou souhlasím”.

Vzor kandidátky naleznete zde. Vyplněnou a podepsanou kandidátku zašlete na volby@pod.cvut.cz ve formátu PDF. Podepsanou kandidátku je nutno předat předsedovi volební komise (Vítek Zapletal, C504).

Časový harmonogram voleb:

 • termín pro podávání kandidátek: do 11.2.2023 20:00
 • termín pro předání podepsaných kandidátek předsedovi volební komise: do 14.2.2023 20:00
 • termín voleb: od 15.2.2023 20:00 do 19.2.2023 20:00, volby proběhnou elektronickou formou.

V případě dotazů nás kontaktujte na volby@pod.cvut.cz.

Těšíme se na vaše kandidátky :).