Včera 5. 2. 2023 ve 20:00 uplynula lhůta pro podávání kandidátek na Předsedu klubu Pod-O-Lee. Do voleb se přihlásili 2 kandidáti - Jiří Novotný a Kateřina Pilná. Jejich kandidátky naleznete zde.

Volby proběhnou na volební schůzi Představenstva klubu Pod-O-Lee ve středu 8. 2. 2023 od 20:00 v zasedací místnosti klubu (budova menzy, nahoře nad schody vlevo). Předsedu volí pouze Představenstvo, přesto jsou všichni členové klubu srdečně zváni.