Volby na Předsedu klubu Pod-O-Lee

Včera 5. 2. 2023 ve 20:00 uplynula lhůta pro podávání kandidátek na Předsedu klubu Pod-O-Lee. Do voleb se přihlásili 2 kandidáti - Jiří Novotný a Kateřina Pilná. Jejich kandidátky naleznete zde. Volby proběhnou na volební schůzi Představenstva klubu Pod-O-Lee ve středu 8. 2. 2023 od 20:00 v zasedací místnosti klubu (budova menzy, nahoře nad schody vlevo). Předsedu volí pouze Představenstvo, přesto jsou všichni členové klubu srdečně zváni.

06. 02. 2023 18:15 · 1 min · Web admin

Volby na Předsedu klubu a správce bloku F

Aktualizace 13. 2. 2023 V sobotu 11. 2. 2023 ve 20:00 uplynula lhůta pro podávání kandidátek na Správce bloku F. Bohužel však volební komise neobdržela žádnou platnou kandidátku splňující všechny požadavky. Proto komise dle IP2/2020, čl. IV bod 3), prodlužuje lhůtu na podávání kandidátek do čtvrtka 16. 2. 2023 do 20:00. To má za následek posunutí zbylých termínů o stejný počet dní - nový časový harmonogram je tedy následující:​​​ termín pro podávání kandidátek: do 16....

27. 01. 2023 16:52 · 3 min · Web admin

Volby na Správce projektů

Ahoj Podolačky a Podoláci, na včerejší schůzi Představenstva klubu Pod-O-Lee vyhlásil Předseda volby na Správce projektů. Pravomoci a povinnosti Správce projektů jsou upraveny v IP1/2018. Volby se řídí IP2/2020. Kandidovat může každý člen klubu Pod-O-Lee, který nebyl v posledních 365 dnech potrestán za porušení předpisů. Kandidátka musí obsahovat: příjmení a jméno kandidáta, kontaktní e-mail, fotografii odpovídající kandidátově současné podobě, tezi volebního programu, formulaci “Kandiduji do Představenstva klubu Pod-O-Lee a s kandidaturou souhlasím....

11. 02. 2022 10:55 · 1 min · Jan Picka