Hospodaření (rozpočty)

Rozpočty jsou na Wiki: https://wiki.pod.cvut.cz/legislativa/hospodareni.

Odpustky

Aktivním členům klubu Pod-O-Lee může být představenstvem odpuštěn členský příspěvek.

Přehled členů s odpuštěnými příspěvky je na Wiki: https://wiki.pod.cvut.cz/legislativa/odpustky.

Stanovy

Účinné od 1. 1. 2017: Stanovy klubu od roku 2017
Starší: Stanovy klubu do roku 2017

Interní předpisy

Interní předpisy jsou upřesňující dokumenty, které momentem svého schválení Představenstvem doplňují Stanovy klubu a mají platnost jako součást Stanov.

Najdete je na Wiki: https://wiki.pod.cvut.cz/legislativa/ip.

Výroční zprávy

Na konci každého roku je vytvářen dokument shrnující činnost klubu za uplynulé období. Na základě rozhodnutí Gremia SU ze dne 12. 12. 2002 mají kluby za povinnost vytvářet na konci roku dokument nazvaný Výroční zpráva.

Naše výroční zprávy najdete na Wiki: https://wiki.pod.cvut.cz/legislativa/vyrocni-zpravy.

Nařízení předsedy

Nařízení předsedy je možné najít na Wiki: https://wiki.pod.cvut.cz/legislativa/narizeni-predsedy.

Zápisy ze schůzí

Z každé konané schůze Představenstva klubu Pod-O-Lee je v duchu Stanov klubu pořízen zápis, dokumentující průběh schůze a přijaté závěry a rozhodnutí.

Tyto zápisy jsou k nalezení také na Wiki: https://wiki.pod.cvut.cz/legislativa/zapisy.